Dekodere

Sporskiftere, signaler og meget andet skal kunne betjenes på modelbanen. Har man PC styrring, er det derfor nødvendig at have digitale dekoder til betjeningen. På min modelbane er alle dekoder hjemmebyggede. De første hjemmebyggede var MM (Märklin Motorola) efter beskrivelse fra "Elektor". De anvendte IC kredse var fra Motorola. Efterhånden kunne disse kredse ikke fås mere. De efterfølgende dekodere blev derfor DCC dekodere med PIC kredse, programmerbare kredse.

Jeg har indtil nu hovedsageligt anvendt 4 forskellige kredse: PIC 12f629, PIC16f630, PIC16f684 og PIC16f628. PIC16f684 er næsten den samme som 630. Der er dog en større hukommelse i den. (Den koster også lidt mere).

DCC driver (bus)

PIC kredsene skal forsynes med 5V DC (jævnspænding). Typisk forsynes de fabriksfremstillede dekodere fra det digitale signal fra banen. Denne spænding er for høj til PIC kredsen. Derfor er der en indbygget strømforsyning, der sørger for at PICen får 5V DC. DCC signalet skal ligeledes tilpasses PICen 5V. 

I stedet for at have strømforsyning og signaltilpasning på alle dekoderne, har jeg valgt at fremstille en enhed med fælles strømforsyning sammen med en fælles signaltilpasning. Fra denne enhed er der en bus med 3 ledere, der forsyner alle dekoderne på banen. Denne bus går fra dekoder til dekoder. Denne enhed kaldes DCC driver. DCC driveren forsynes med 5V DC og DCC signal fra fx. Intelliboxens baneudgang. De 5V kan komme fra en strømforsyning fra en udtjent PC. I DCC driveren er der optokoblere til signaloverførelsen, således Intelliboxen ikke får direkte elektrisk forbindelse med dekoderne.

Hent yderlige beskrivelser og div. diagrammer her.

Dekodere til signaler

Her er beskrivelsen til en dekoder med PIC 12f629. Denne dekoder er velegnet til signaler med 2 eller 3 lamper. Fx U signal og AM signal. Hent beskrivelsen her. Der er 2 forskellige HEX fil til henholdsvis U signal og AM signal. HEX filerne er en samlet ZIP fil. Hent den her

Signalerne kan også drives med dekoder med PIC16f630/684. Denne dekoder har også flere andre muligheder:

10 stk. uafhængige udgange til tænd og sluk funktion.                          (HEX_10schalten.hex)
5 stk. parvise udgange                                                                           (HEX_led_skifter_630.hex)
5 stk. signaler med 2 lamper                                                                  (HEX_Signal5_2_SB.hex)
2 stk. signaler med 3 lamper                                                                  (HEX_16f684_AMsignal.hex)
1 stk. signal med 4 lamper + forsignal med 3 lamper                            (HEX_4lamper_3lamper_16f684---)
1 stk. signal med 4 lamper og afvigspor med 2 lamper                         (HEX_4lamp_medafvig_16f684---)
1 stk. PU med ranger signal med op til 6 lamper                                   (HEX_PU_16f684_signal.hex)
Udgangene ved signal er med fade in og out.

Hent beskrivelse og diagrammer her. Alle HEX filer hentes her som ZIP fil. 

Dekodere til servoer

Servoer er efterhånden blevet almindelig på modelbanen. Jeg har anvendt dekodere til drift af servoer. En dekoder med PIC 12f629 er en enkel og billig dekoder der kan driv 4 stk. servoer.

Her er diagram til denne dekoder. Hent diagrammet her.   HEX filen er her.  

Servodekoder med polariseringsrelæ

Ved 2 skinnedrift kan der opstå polariseringsproblen ved sporskifte. Der kan opstå kortslutning, hvis hjertestykket er polariseret forkert. Her er en dekoder til 4 servoer med polariseringsrelæ. Relæet skifter stilling, når tungen er halvejs i sin vandring. Det er en PIC 16f630 der er anvendt til denne dekoder.

Diagram og beskrivelse hentes her. HEX filen her.

Dekoder til sporskifte med magnetspoler

Har man Märklin sporskifter med magnetspoler, har man sikkert oplevet problemer med driften af disse, særligt ved digital drift. Oprindelig før den digitale tid blev sådanne sporskifter drevet af 16V AC (vekselstrøm). Her uden de store problemer. Ved digitaldrift er det normalt DC spænding, der anvendes til drift af sporskiftene. Magnetspolerne bruger nogle gange over 1A ved skift. Her er en beskrivelse af en dekoder, der aktiverer magnetspoler med AC. Helt lige som i gamle dage uden problem. Dekoderen kan forsyne 5 sporskifte. Skiftetiden er 500mS.

Du kan hente beskrivelse her. HEX filen kan hentes her.

Printplade og programmeret PIC kan bestilles hos mig. Send en mail ved at klikke på kuverten under menuen til venstre.