Styreprincip

Da jeg har haft dårlige erfaringer med reperation af Intellibox'en, besluttede jeg mig til at mit system af forskellige digitalt og elektronisk tilbehør skulle fremstilles således, at risikoen for ødelæggelse af bl.a. Intellibox'en skulle være på et absolut minimum.

Af Intellibox'ens udgange benyttes kun udgangen til programmeringssporet. Hovedsporet bliver forsynet fra boostere. Boosterne for signal fra Intellibox'ens boosterudgang til DCC.  Mellem Intellibox'en og boostere sider en enhed med optokobler. En obtokobler har ingen direkte elektrisk forbindelse mellem indgang og udgang. Signalet overføres som lys i selve optokobleren. Se mere om boosterne i afsnittet om "Booster".

Windigipet skal have et tilbagemeldingssystem. Jeg anvender S88 systemet. Det er tilsuttet en seriel port på PC'en gennem et modul HS-S88. Mellem HS-S88 og selve S88 bussen er der indskudt et modul med optokoblere. Ligeledes er der seperate strømforsyninger således det ikke er den samme strømforsyning der er tilsluttet både indgangen og udgangen på de anvendte optokoblere.

Dekodere til sporskifter og andet er ligeledes bygget således der er maximalt sikkerhed imod ødelæggelse af Intellibox'en. Normalt indeholder dekodere fra "dyre" fabrikanter både en strømforsyning og signaltilpasning. Her har jeg valgt at fremstille et modul med signaltilpasning og strømforsyning. Dette modul får sit digitale signal gennem en optokobler. Fra dette modul føres en 3 leder rundt til samtlige dekodere på anlægget. Disse dekodere behøver derfor hverken indbygget strømforsyning eller signaltilpasning og kan derfor fremstilles til en lidt lavere pris.