Vendesløjfe

Ved 2 skinnedrift får man ofte brug for en vendesløjfestying. Der er mange former for vendesløjfestyringer på markedet. Denne vendesløjfe her skifter ved registrering af kortslutning. Skiftet sker så hurtigt, at fx. Intelliboxen ikke registrerer dette. Normalt kobler den fra ved en kortslutning. 

I vendesløjfemodulet er der en PIC 12f629 der sørger for omkoblingen ved kortslutningen.

Beskrivelse og diagram hentes her. HEX fil hentes her.